+31 (0)20 750 83 80 info@optibus.nl

Privacybeleid

 

Over het privacybeleid

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Op de uitvoering van deze wet wordt toegezien door de Autoriteit Persoonsgegevens. Privacy is meer dan enkel het beschermen van persoonsgegevens. Privacy betekent ook dat mensen het recht hebben om handelingen te verrichten, zonder dat de buitenwereld daar kennis van heeft of neemt, of daar gebruik of misbruik van maakt. Optibus vindt de privacy van haar klanten erg belangrijk. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Contactformulier

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij jouw e-mailadres en NAW-gegevens. Deze hebben wij nodig om contact met je op te nemen.

Persoonsgegevens

Het zou kunnen voorkomen dat we je informatie sturen over praktische zaken. Dit doen wij per e-mail. Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze communicatie. Het kan voorkomen dat we wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals de Belastingdienst of de politie dat eist bij een vermoeden van misdrijf. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze dienst van Google maakt gebruik van ‘cookies’ waarbij jouw IP-adres wordt gelinkt aan de door jou uitgevoerde activiteiten op de site van Optibus. Van bezoek aan de website worden datum, tijdstip, duur en IP-adres van bezoeker en de verwijzende website en mobile devices apparaat geregistreerd. Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van jouw computer te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Kijk hier voor meer informatie over cookies.

Onze partners

Exact Globe + menu
Exact Globe + menu
Exact Globe + menu
Exact Globe + menu