+31 (0)20 750 83 80 info@optibus.nl

Consultancy

Project management

Goed projectmanagement is essentieel voor grotere projecten en maatwerk projecten. Een projectleider zorgt er voor dat:

Het project conform specificaties wordt gerealiseerd (scope)

Het project op tijd wordt opgeleverd (planning)

Het project binnen de afgesproken kosten wordt gerealiseerd (budget)

Als aan deze punten is voldaan, kan je project als geslaagd worden beschouwd. Bovenstaande punten zijn van toepassing zowel op kleinere consultancyprojecten als op grote projecten met meerdere disciplines. Bij kleinere consultancyprojecten voert de consultant de “projectleiding” zelf uit binnen zijn of haar normale werkzaamheden.

Tussen de scope aan de ene kant en planning & budget aan de andere kant zit in de praktijk vaak een groot spanningsveld. Wijzigt de scope? Dan heeft dit vaak direct gevolgen voor je budget en de planning. Het aanpassen van de scope is in de praktijk dan ook het grootste risico voor een project. Met vertragingen en kostenoverschrijdingen tot gevolg.

Onze aanpak

Onze aanpak richt zich primair op de scope van je project. Het is essentieel dat van tevoren duidelijk is wat er moet gebeuren en dat de details voldoende zijn uitgewerkt. Zo voorkomen we verrassingen tijdens het project. Om deze reden werken wij ook uitsluitend aan projecten waar we inhoudelijk bij betrokken zijn.

Om de scope van je project goed te kunnen definiëren onderscheiden wij twee typen projecten:

  • Implementatie van standaard software met eventuele standaard koppelingen naar andere applicaties/add-on’s
  • Maatwerkprojecten zoals maatwerk binnen een bestaande applicatie (bijvoorbeeld Synergy) of maatwerkkoppelingen / webservices met andere applicaties

Voor de implementatie van standaard software volstaat een projectplan met daarin de uit te voeren activiteiten. Voor maatwerkprojecten zijn gedetailleerde functionele specificaties die de scope bepalen essentieel.

Door onze ruime ervaring met het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het implementeren van software kunnen wij de scope goed overzien en in detail uitwerken tot een projectplan of functionele specificaties. Dit gebeurt echter altijd in samenspraak met de gebruikers en interne projectverantwoordelijken binnen je organisatie. Zij zijn tenslotte de experts binnen hun vakgebied.

Op basis van de scope kunnen we traditioneel projectmanagement uitvoeren: de uit te voeren activiteiten bepalen, en deze plannen en monitoren. Tijdens het project blijven eventuele afwijkingen van de oorspronkelijke scope voor ons een belangrijk aandachtspunt. In dit geval moet de verantwoordelijke manager zo snel mogelijk duidelijkheid geven.

Onze partners

Exact Globe + menu
Exact Globe + menu
Exact Globe + menu
Exact Globe + menu